harapeco!
MENU

PHOTO

Seiichiro,NISHIZONOのお菓子ヌガー

Seiichiro,NISHIZONOのお菓子ヌガー

大阪府の肥後橋駅からほど近い人気のケーキ屋さんSeiichiro,NISHIZONOの独特な食感のヌガー

Seiichiro,NISHIZONOさんのHP
http://www.seiichiro-nishizono.com/

Seiichiro,NISHIZONOのお菓子ヌガー